Aleida Bakker

Andragoog

Veranderdeskundige & procesbegeleider

Van in control naar in contact

werk jij in
het onderwijs / de zorg
voor de samenleving?

wil jij
ánders leren kijken, denken en doen
gericht op communiceren en samenwerken?

op een procesmatige manier
door scholing en coaching
met teams en in groepen?

een laagje dieper
voorbij theorieën en modellen
aansluitend bij concrete situaties
gebruik makend van
aanwezige kennis en ervaring
gericht op wat wél werkt en nodig is
dienend, het grote geheel?

bijvoorbeeld
in het onderwijs
in de klas – het team - de school
met leerlingen / studenten – collega’s – ouders

in de zorg
met patiënten en hun naasten
met collega’s - het team of afdeling

maar ook privé
individueel?

dan is dit misschien iets voor jou,
je team of organisatie?