Aleida Bakker

Andragoog

Veranderdeskundige & procesbegeleider

Van in control naar in contact

Welkom op mijn site

Heb je je ook wel eens afgevraagd.
waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen?

Dat je in de communicatie en samenwerking
vaak denkt, dat je in hetzelfde kringetje
ronddraait en niet verder komt?

Ik wil mensen, teams en organisaties bewust maken
van hun leidende principes en
hun diepere aanwezige potentie
en hen daarmee h e r-v e r b i n d e n
zodat ze op een natuurlijke wijze
regie nemen over waar ze echt voor gaan.

Ik ben coach en procesbegeleider
en richt mij op de basis van waaruit we leven en werken.

Mijn leidende principes zijn:
leren vertrouwen op het proces dat zich ontvouwt,
gelijkwaardig, zonder oordeel en dat het grote geheel dient,
in verbinding met mensen, teams en organisaties.

Wat zijn onze leidende principes?
Wat zijn onze basiswaarden?
Wat is onze diepere potentie?
Wat bepaalt onze keuzes?

Hoe verbind je je hier dan mee?

Als je je bewust bent
van de wijze waarop je je keuzes maakt
ontstaat er beweging, een proces.
Daar krijg je energie van,
dit brengt inspiratie en vreugde.
Je gaat kijken door een andere bril,
je ziet hoe het proces verder gaat stromen
je leert participeren in dit proces.

Persoonlijk, met je team, met je organisatie
of je gezin, of je familie.

Stel je je eens voor
als een vlinder met haar vleugelslag
een beweging maakt
dit ergens anders een orkaan kan veroorzaken.

Ook wij zijn zo in staat door anders te kijken,
anders te denken en te handelen
samen als onderdeel van een groter geheel
tot stand te brengen wat er in deze tijd nodig is.

Voorbeelden die aanleiding geven om hiermee
aan de slag te gaan zijn:

  • lastige situaties in je persoonlijk leven
  • de communicatie en samenwerking verbeteren
  • het verminderen van
    te hoge werkdruk of stress
  • het maken van beleidskeuzes
  • een organisatievraagstuk
  • maatschappelijke vraagstukken